Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
zdjecie

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana

05/06/2018

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

zdjecie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2018 rok w Gminie Miastkowo

04/06/2018

Wójt Gminy Miastkowo na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2018 rok. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów do opiniowan...

zdjecie

Zaproszenie na spotkanie

29/05/2018

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" ma przyjemność poinformować państwa o możliwości udziału w cyklu spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. Spotkanie  organizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Eu...

zdjecie

Informacja o spotkaniu

25/05/2018

Wójt Gminy Miastkowo informuje iż w dniu 28.05.2018 r. godz. 9:00 przy Urzędzie Gminy Miastkowo odbędzie się spotkanie z udziałem Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski Pana Lecha Kołakowskiego oraz Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrat Oddział w Białymstoku Pana Wojciecha Borzychow...

zdjecie

Warsztaty - kwiaty  dla Mamy wykonane techniką powertex

23/05/2018

W związku ze zbliżającym się Dniem Mamy zapraszamy dzieciaki do wykonania róży techniką powertex. Warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie w dniu 24 maja (czwartek) 2018r w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz 25 maja (piątek) 2018r w godz. od 13.00 do 20.00. Zajęcia poprowadzi Jadwig...

zdjecie

W Różnorodności siła! - konkurs grantowy

23/05/2018

Stowarzyszenie 9dwunastych zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności ...

zdjecie

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

16/05/2018

Poniżej przedstawiamy taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miastkowo zatwierdzoną decyzją nr BI.RET.070.484.2018.TR z dnia 24 kwietnia 2018r. przez organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ...

zdjecie

Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.

10/05/2018

Wójt Gminy Miastkowo  informuje, że 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

zdjecie

Przetarg na zbycie lokalu użytkowego w budynku zabytkowym w Tarnowie

26/04/2018

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 4, wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie ul. Szkolna 2

zdjecie

Wiosenne warsztaty w GOK

20/04/2018

W okresie wiosennym, w każdy wtorek dzieci z terenu naszej gminy uczestniczyły w warsztatch rękodzielniczych wykonując: maskotkę z pomponu, jajko wielkanocne przy użyciu różnych technik i dekoracyjny pojemnik, który można było wykorzystać jako flakon na bazie, inne dekoracje wielkacone, czy pojemnik...