Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Miastkowo

07/02/2014
Zgodnie z Planem Gospodarowania Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 – 2017 województwo podlaskie zostało podzielone na regiony gospodarowania odpadami oraz zostały wyznaczone Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Gmina Miastkowo znalazła się w Regionie Zachodnim, dlatego też zmieszane odpady  komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, które zostały zebrane z terenu naszej Gminy są przekazywane do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo.