Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Recykling w 2015r.

29/04/2016

Informujemy, iż w 2015r. Gmina Miastkowo osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, natomiast wskaźnik recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie został wyliczony, gdyż tego rodzaju odpady w 2015r. nie były odbierane z terenu naszej Gminy. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie został osiągnięty. Wymagane i osiągnięte poziomy przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Rok 2015

Wymagany poziom

Osiągnięty poziom

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Min 16%

24%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Min 40%

Ten rodzaj odpadów nie był odbierany z terenu Gminy Miastkowo w 2015r.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Max 50%

62%