Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 50.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017/2018
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych wg V standardu utrzymania drogi zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Kazimierz Górski

 

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 41,36 KB 35

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-12-20 07:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-12-20 07:33
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-12-20 07:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 115