Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2017
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz. 1073, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257),

zawiadamiam,

że w dniu 14.12.2017r i 15.12.2017r., wniesiono odwołania od wydanej w dniu 29.11.2017r decyzji nr IGN.6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM4440A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą, na terenie obejmującym działkę o numerze ewid. 6/12 położoną
w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że odwołania wraz z aktami sprawy, zgodnie z art. 133 k.p.a., przekazane zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży celem rozpatrzenia.  

 

WÓJT

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-12-19 09:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-12-19 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 112