Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4' LOM 443OB" wraz z wewnętrzną linię zasilającą

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. 2017r poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4' LOM 443OB" wraz z wewnętrzną linię zasilającą, na terenie obejmującym części działek o nr ewid.776 i 772/1 położone w obrębie wsi Drogoszcwo gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro ) adres ul. Lom.4ffiska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądafl w teirmjnie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-12-29 12:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-12-29 12:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 126