Rada Gminy Sesje

XXIV Sesja Rady Gminy


 ZAWIADOMIENIE

 Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1.  Zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 22 listopada 2017 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie  stawek podatku rolnego i leśnego na 2018 r.
 5. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
  b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
  c) zarządzenia poboru podatku  od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów  i określenia wynagrodzenia za inkaso,
  d) zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
  e) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 r.
  f) przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 -2025.
 6. Informacja na temat wyników egzaminów końcowych gimnazjalistów w roku szkolnym 2016/2017.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 9. Zapytania i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 90,24 KB 68
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 318,95 KB 64
file typ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok 179,87 KB 66
file typ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018- 2025 198,35 KB 71
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 91,59 KB 72
file typ Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 40 KB 66
file typ Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku 38,38 KB 66
file typ Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 1,23 MB 73
file typ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 490,87 KB 72
file typ Informacje o wynikach egzaminów gimnazjalnych 2017 1,35 MB 65
file typ Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 89,34 KB 67
file typ Protokół z sesji 107,01 KB 78

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-08 15:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-08 15:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-12-20 10:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 315