Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (18.09.2017 r.)


ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo informuje, że

Zwołała posiedzenie Komisji na dzień  18 września 2017 r. (poniedziałek) na godzinę 1100.

Komisja obradować będzie w pok. nr 9 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
    a) stwierdzenia przekształcenia szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastkowo,
    b) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,
    c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (chodnik ul. Nowa w Miastkowie),
    d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (przebudowa drogi Leopoldowo - Łuby Kiertany - Łuby Kurki),
    e) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Korytki Leśne,
    f)  uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
    g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
    h) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 5. Zapytania i wolne wnioski 

 

Przewodnicząca Komisji

Alina Kaczyńska


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-13 14:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-13 14:49
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-09-19 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 229