Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej (19.09.2017 r.)


ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołała posiedzenie Komisji na dzień 19 września 2017 r. (wtorek) na godz. 1200.
 2. Komisja obradować będzie w pok. nr 9 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32.


      Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
    a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu (chodnik ul. Nowogrodzka w Miastkowie),
    b) udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (chodnik ul. Nowa w Miastkowie),
    c) udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (przebudowa drogi Leopoldowo -  Łuby Kiertany - Łuby Kurki),
    d) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego)  w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Korytki Leśne,
    e)   zmian  w budżecie gminy na 2017 r.
 5.  Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Bożena  Przychodzień


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-13 14:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-13 14:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-09-20 14:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 237