Aktualności

Zawiadomienie w sprawie zwołania wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo (20.11.2017 r.)


ZAWIADOMIENIE

w sprawie zwołania wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo

 • Zwołuję wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo na dzień 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) na godzinę 1000.
 • Komisje obradować będą w świetlicy wiejskiej w Miastkowie ul. Łomżyńska 32A przy Urzędu Gminy.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie  protokołów Komisji z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie stawek podatku rolnego i leśnego na 2018 r
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
  b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
  c)  zarządzenia poboru podatku  od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów  i określenia wynagrodzenia za inkaso,
  d)  zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
  e) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 r.
  f) przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 - 2025.
 5.  Informacja o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych w 2017 r.
 6.  Opracowanie planów pracy Komisji na 2018 r.
 7.  Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Komor


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-09 14:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-09 14:34
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-11-22 13:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251