Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (04.12.2017 r.)


ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo informuje, że

Zwołała posiedzenie Komisji na dzień  4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) na godzinę 900.

Komisja obradować będzie w pok. nr 9 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2018 - 2024.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2018.
  5. Przygotowanie propozycji do Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
  6. Analiza i ocena przebiegu realizacji wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Program Rodzina 500+"
  7. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Komor


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-22 14:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-22 14:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-12-04 13:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 103