Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej (29.11.2017 r.)


ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

Zwołała posiedzenie Komisji na dzień 29 listopada 2017 r. (środa)  na godz.  1000.
Komisja obradować będzie w pok. nr 9 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32.


      Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
  2. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2018 - 2024
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo  na rok 2018.
  5. Zapytania i wolne wnioski

 

Przewodnicząca Komisji

Bożena  Przychodzień


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-22 14:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-22 14:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-12-04 13:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220