Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (18.12.2017 r.)


ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo informuje, że

Zwołała posiedzenie Komisji na dzień  18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) na godzinę  930.

Komisja obradować będzie w pok. nr 9 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
  b) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok,
  c) przyjęcia  Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo wraz ze szczegółową inwentaryzacją,
  d) uchwalenia planu sesji  Rady Gminy na 2018 rok,
  e) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji  Rady Gminy na 2018 rok.
 4. Zapytania i wolne wnioski  


Przewodnicząca Komisji

Alina Kaczyńska


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-12-13 13:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-12-13 13:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-12-27 10:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221