Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej (21.02.2018 r.)


ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

Zwołała posiedzenie Komisji na dzień 21 lutego 2018 r. (środa) na godz. 1100.

Komisja obradować będzie w pok. nr 9 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32.


      Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo,
  b) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych,
  d) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo.
 1. Analiza oświadczenia Rady Gminy w sprawie budowy ciągu pieszo - rowerowego.
 2. Analiza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2017 r. na terenie gminy Miastkowo.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2017 r..
 4. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Bożena  Przychodzie


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-02-13
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-02-13 13:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-02-13 13:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-02-23 13:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 229