Aktualności

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo


Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 14 września o godz. 8.00 w świetlicy wiejskiej w Miastkowie ul. Łomżyńska 32 A (obok Urzędu Gminy)


      Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń:
  a) Komisji Rewizyjnej
  b) Komisji Budżetowej
  c) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia statut Gminy Miastkowo, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
  b) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018 - 2022 z perspektywą do roku 2025,
  c) zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo (obręb Miastkowo)
  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo (obręb Chojny-Naruszczki)
 5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2018 r.
 6. Informacja Wójta o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w latach 2014 - 2018.
 7. Zapytania i wolne wniosk

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Komor

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Bożena Przychodzień

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Alina Kaczyńska


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-09-10
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-09-10 14:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-09-10 14:25
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-09-14 13:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 156