Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-44/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.
Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 , Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy dla szkół podstawowych na rok 2009, w tym:
1. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy dla oddziałów przedszkolnych na rok 2009, w tym:
1. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

§ 3

Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w §1 i §2 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 30,17 KB 65
file typ Załącznik Nr 2 30,19 KB 61
file typ Załącznik Nr 3 29,76 KB 60
file typ Załącznik Nr 4 29,59 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-05 12:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-05 12:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-01-05 12:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232