Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-48/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 grudnia 2009 r.
zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Na podstawie oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420,  z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170,    poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r: Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r: Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r: Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz   § 10 ust. 1 Uchwały Nr XVII/92/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
  2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 12.184.108 zł.
  3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 13.794.108 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega porzedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-27 11:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-27 11:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-01-27 11:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220