Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 8/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 marca 2010 r.
przygotowania projektu uchwały Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 3, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektu uchwały, który wniesiony będzie pod obrady XXVII Sesji Rady Gminy  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
w szkołach na terenie Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt uchwały przedstawię w czasie obrad osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznikipobrań
file typ Załącznik 31,39 KB 56

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-23 09:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-23 09:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-03-23 09:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 194