Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 10/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeksu Pracy (Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póź. zm)    zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień 4 czerwca 2010 r. dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 1 maja 2010 r. przypadający w sobotę  (w innym dniu niż niedziela).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 10:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 10:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208