Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 20/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku
Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420,  z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjąć informację  o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, według którego:
  1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.008.342 zł.
  2. Wykonanie –7.888.862,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1i 1A.
  3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.283.977 zł.
  4. Wykonanie – 6.158.489,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.
§ 2.
 
Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 3.
 
Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 4.
 
Informacje, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:
  1. Radzie Gminy.
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 305,1 KB 67

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-08-27 08:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-08-27 08:33
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-08-27 08:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 182