Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 26/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 listopada 2010 r.
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018.
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo.
 
Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 92,43 KB 73

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-23 09:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-23 09:34
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-02 08:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206