Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 32/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 grudnia 2010 r.
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeksu Pracy (Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póź. zm) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustalam dzień 24 grudnia 2010 r. (wigilia) dniem wolnym od pracy w zamian za  dzień  25 grudnia 2010 r. przypadający w sobotę  (w innym dniu niż niedziela).
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
 

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-12-07 12:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-12-07 12:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 226