Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2011 r.
zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726  ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 47.694 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 47.694 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.041.222 zł, w tym ;
  - dochody bieżące – 12.581.443 zł,
  - dochody majątkowe – 459.779 zł.
 4. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16.537.558 zł, w tym ;
  - wydatki bieżące – 11.349.688 zł,
  - wydatki majątkowe – 5.187.870 zł.
 
§ 2.
 
Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 1 i 2 22,6 KB 61

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-04 15:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-04 15:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-04 15:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183