Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 21/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku
Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420,  z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjąć informację  o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 4.
 
Informacje, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:
1) Radzie Gminy.
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 1 - 5 294,86 KB 59

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-08-16 11:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-08-16 11:49
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-08-16 11:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 192