Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 22/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726  ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 13.648 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 13.648 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
 4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 2.107.562 zł.
 
§ 2.
 
 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 114.231 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 114.231 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.
 4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.324.211 zł, w tym ;
  - dochody bieżące – 12.774.632 zł,
  - dochody majątkowe – 549.579 zł.
 5. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16.820.547 zł, w tym ;
  - wydatki bieżące – 11.764.377 zł,
  - wydatki majątkowe – 5.056.170 zł.
 
§ 3.
 
Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załaczniki 1 - 8 39,34 KB 62

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-08-17 13:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-08-17 13:45
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-08-17 13:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190