Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 24/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 września 2011 r.
powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 182 § 1 pkt1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016) uwzględniając propozycje zgłoszone przez komitety wyborcze zarządzam, co następuje;
 
§ 1.
 
Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Miastkowo dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 padziernika 2011 roku w następujących składach osobowych:
 
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastkowie - Publiczne Gimnazjum
 1. Sławomir Karwowski, zam. Sulki
 2. Teresa Ewa Jankowska, zam. Miastkowo
 3. Izabela Prytuła, zam. Miastkowo
 4. Dariusz Sawicki, zam. Korytki Leśne
 5. Marta Anna Brzostek, zam. Rydzewo
 6. Wiesław Łuba, zam. Łuby-Kurki
 7. Kamil Cwalina, zam. Miastkowo
 8. Alina Frąckiewicz, zam. Miastkowo - osoba wskazana przez Wójta

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miastkowie - Urząd Gminy
 1. Anna Modzelewska, zam. Miastkowo
 2. Andrzej Roman Zajączkowski, zam. Miastkowo
 3. Grażyna Genowefa Białobrzewska, zam. Miastkowo
 4. Bożena Borkowska, zam. Miastkowo
 5. Jakub Brzostek, zam. Rydzewo
 6. Przemysław Jesiotr, zam. Zaruzie
 7. Dorota Lubak, zam. Tarnowo
 8. Wanda Wiśniewska, zam. Miastkowo - osoba wskazana przez Wójta

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rydzewie - Szkoła Podstawowa
 1. Tomasz Nawrocki, zam. Drogoszewo
 2. Zenon Lucjan Jankowski, zam. Miastkowo
 3. Tomasz Korytkowski, zam. Chojny-Naruszczki
 4. Jacek Borkowski, zam. Miastkowo
 5. Renata Piaścik, zam. Rydzewo
 6. Anna Karolina Janus, zam. Zaruzie
 7. Jacek Ciecierski, zam. Drogoszewo
 8. Iwona Wiktorzak, zam. Rybaki - osoba wskazana przez Wójta

4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Miastkowie - Publiczne Gimnazjum
 1. Anna Nawrocka, zam. Miastkowo
 2. Danuta Małgorzata Zajączkowska, zam. Miastkowo
 3. Justyna Cwalina, zam. Miastkowo
 4. Katarzyna Łojko, zam. Miastkowo,
 5. Teresa Brzostek, zam. Rydzewo
 6. Marlena Jesiotr, zam. Zaruzie
 7. Grzegorz Łukasiewicz, zam Łuby- Kiertany
 8. Dorota Prytuła, zam. Miastkowo - osoba wskazana przez Wójta
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-19 13:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-19 13:41
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-20 13:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 377