Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 32/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 2016
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 2016 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 78,98 KB 63

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-14 12:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-14 12:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-12-14 12:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181