Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 23 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Zarządzenia Wójta


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
Numer13.2012
OrganWójt Gminy -> Zarządzenia Wójta
Data24-02-2012
W sprawieoddania w użyczenie jednostce OSP w Czartorii zabudowanej nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo.

Treść
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281)  oraz § 11 ust.1 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz. 65 i 74) zarządzam, co następuje:

§ 1 Oddaje nieodpłatnie w użyczenie Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Czartorii budynek – remizę o powierzchni użytkowej 103,84 m2 wraz z działką oznaczoną numerem ewidencyjnym  o powierzchni 600 m2.     

§ 2. Ustalam okres użyczenia na czas nieoznaczony w celu realizacji zadań statutowych.

§ 3. Szczegółowe warunki użyczenia strony określą w umowie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 9/94 Zarządu Gminy Miastkowo z dnia 19 maja 1994 r.
w sprawie przekazania w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie działki stanowiącej własność Gminy Miastkowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T

Jerzy  Wróblewski

 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2012-02-24
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-02-28 12:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-02-28 12:34

  Wyświetleń : 77

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo