Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 18.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
wyznaczenia organów spółki wspólnoty gruntowej wsi Rydzewo
Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 roku  ( Dz. U Nr 28, poz. 169; z 1982 r. Nr 11 poz. 80; z 1990 r. Nr 34 poz. 198; z 1995 r. Nr  141 poz. 692; z 1998 r. Nr 106 poz.668; z 2000 r. Nr 120 poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2009 r. Nr 92  poz. 753)  zarządzam co następuje :

§ 1. Wyznacza się organy spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie   gruntowej wsi Rydzewo w niżej podanym składzie:   

 1)   Skład Zarządu Spółki:

  • Bogusław Popławski            -   Przewodniczący
  • Krzysztof  Szczyglewski       -   sekretarz
  • Bogdan Golon                     -   skarbnik
  • Witold Mikos                       -   członek
  • Waldemar Stroniewski         -   członek

2)       Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Popławski Jerzy                   -   Przewodniczący
  • Dmochowski Władysław       -   z-ca przewodniczącego
  • Chełstowski Wiesław            -   członek

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-27 12:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-27 12:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197