Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 33.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku
Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420,  z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726;  z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) ) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację  o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Informacje, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:

1) Radzie Gminy.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 82,81 KB 59
file typ Załacznik Nr 2 180,59 KB 58
file typ Załacznik Nr 3 66,01 KB 52
file typ Załacznik Nr 4 26,52 KB 51
file typ Załacznik Nr 5 36,44 KB 57

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-17 07:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-17 07:49
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-08-17 07:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 174