Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 43.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Na podstawie art. 7 i 8 pkt 1 i art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733, z 2002 r. Nr 113 poz 984, Nr 168 poz. 1383 oraz w związku z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastkowo, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/32/07  Rady Gminy Miastkowo z dnia 26 kwietnia 2007 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla poszczególnych kategorii lokali mieszkalnych występujących na terenie Gminy Miastkowo:

1/ mieszkanie wyposażone w instalację c.o., łazienkę, wc, bez ciepłej wody     - 1,25zł

2/ -                 „              - w łazienkę, wc, ogrzewanie co w zakresie lokatora - 1,15 zł

3/-                 „               - w instalację wod.-kan.                                        - 1,04 zł

4/ mieszkanie bez instalacji wod.-kan., co, wc, łazienki                                 - 0,74 zł

 

§ 2. Ustalone w § 1 stawki mogą ulec zwiększeniu:

- za położenie budynku w centrum miejscowości                                             o 10%

- za dobry stan techniczny budynku i lokalu                                                    o 10%

- za dobry stan urządzeń i instalacji                                                               o 10%

- za korzystne usytuowanie mieszkania i budynku                                           o 10%

Łącznie stawka może ulec podwyższeniu o 40%.

 

bądź zmniejszeniu z tytułu:

- za położenie budynku na peryferiach miejscowości, z dala od drogi utwardzonej o 10%

- za zły stan techniczny urządzeń i instalacji                                                      o 10%

- za zły stan techniczny budynku lub lokalu                                                       o 10%

- za niekorzystne usytuowanie mieszkania w budynku, n.p. na poddaszu, ciemne i t.p. o 10%

 

§ 3. Ustalam stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 0,37 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 marca 2013 r.

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Jan Lipiński
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-26 14:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-26 14:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181