Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody budżetu gminy ogółem 16.751.212 zł, w tym:
- dochody bieżące – 14.593.182 zł,
- dochody majątkowe – 2.158.030 zł,
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16.773.708 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 13.634.108 zł,
- wydatki majątkowe – 3.139.600 zł.
 
§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                       

 
Wójt

Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 70,8 KB 54
file typ Załącznik Nr 2 22,62 KB 49

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-03-15 11:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-03-15 11:47
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-03-15 11:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190