Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 26.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548 ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 16.663.179,11 zł, w tym:
- dochody bieżące – 15.257.399,11 zł,
- dochody majątkowe – 1.405.780,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16.685.675,11 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 14.196.357,11 zł,
- wydatki majątkowe – 2.489.318,00 zł.
 
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 537,73 KB 65

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-08-02 10:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-08-02 10:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-08-02 10:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206