Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 sierpnia 2013 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594) oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP. z 2009 r. Nr 8, poz. 65) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; Nr 200, poz. 1323, Dz. U z 2011 r., Nr 64, poz.341; Nr 106, poz. 622; Nr 115, poz. 673; Nr 129, poz. 732; Nr 130, poz. 762: Nr 135, poz.789; Nr 163, poz. 981; Nr 224, poz. 1337; Dz. U z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz.1429, poz.1529) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie przetargu pisemnego nieograniczonego z zasobu Gminy Miastkowo, w obrębie wsi Chojny - Naruszczki.

§ 2. Wykaz nieruchomości jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jerzy  Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 33,83 KB 56

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-08-27 13:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-08-27 13:06
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-08-27 13:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 164