Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 27.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w spawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dniua 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Gminną Komisję ds. szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miastkowo, wskutek huraganu i nawalnych opadów deszczu, w składzie:
1)  Agnieszka Skupska – Przewodniczący Komisji,
2) Regina Pianko- członek Komisji,
3) Danuta Modzelewska- członek Komisji

§ 2. Komisja przeprowadza wizje lokalną i spisuje szkody powstałe w budynkach mieszkalnych wskutek huraganu i nawalnego deszczu   w dniu  28 lipca 2013 r.     oraz dokonuje ich oszacowania.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomobbcy Społecznej w Miastkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania.

 

Wójt Gminy

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-08-30 09:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-08-30 09:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 188