Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 36.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594, poz.645) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XI/53/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie (Dz.Urz. WP z 2008 r.  Nr 23, poz. 257) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustalam stawki za wynajem pomieszczeń w budynkach po zlikwidowanych szkołach podstawowych, w miejscowościach Drogoszewo i Tarnowo, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  Ustalam stawki za wynajem i korzystanie z obiektów i urządzeń  placówek oświatowych prowadzonych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 2 .
 
§ 3.  Ustalam stawki za wynajem i korzystanie z obiektów i urządzeń  Gminnego Ośrodka Kultury  zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. 1. Upoważniam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania umów o korzystanie z obiektów i urządzeń podległych im placówek i do wystawiania rachunków.

2. Wynajmu obiektów i urządzenia dokonuje się na podstawie podania, w którym wynajmujący zaznacza termin wynajmu od (dzień, miesiąc, rok) do (dzień, miesiąc, rok),  konkretny dzień lub dni tygodnia w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć.

3. Każdorazowy wynajem obiektów wymaga zawarcia umowy, w której szczegółowo określa się terminy wynajmu  oraz inne zasady korzystania z wynajmowanych obiektów i urządzeń.

§ 5. Przy jednorazowym wynajmie pomieszczeń kierownik danej jednostki wystawia rachunek po zrealizowaniu usługi,  przy wynajmach na okres dłuższy rachunek za usługi wystawia się w terminie zgodnym z umową.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 6.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                    

W ó j t

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 39,16 KB 64

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-03 13:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-03 13:49
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-10-03 14:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 191