Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 39.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2013/2014
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 i 843) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych wg VI standardu utrzymania drogi zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Jerzy Wróblewski

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 39.2013
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 9 października 2013 r.

 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

GMINNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY MIASTKOWO

  

Lp.

Stan-dard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

            Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1

2

3

4

5

 

 

1

 

 

VI

Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy

- luźny - występuje

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują do 48godz

W miejscach wyznaczonych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - 2godz

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-09 12:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-09 12:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 192