Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 44.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie utworzenia spółki przymusowej do zagospodarowania gruntów wspólnoty gruntowej wsi Drogoszewo i Osetno Drogoszewskie
Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 roku (Dz. U Nr 28, poz. 169; z 1982 r. Nr 11 poz. 80; z 1990 r. Nr 34 poz. 198; z 1995 r. Nr 141 poz. 692; z 1998 r. Nr 106 poz.668; z 2000 r. Nr 120 poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  zarządzam co następuje :

§ 1. Tworzy się spółkę przymusową dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Drogoszewo i Osetno Drogoszewskie.

§ 2. Spółce wymienionej w § 1 nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wyznacza się organy spółki i ich skład osobowy jak niżej: 

1. Skład Zarządu Spółki:
      1) Jan Wierciński              -   przewodniczący
      2) Grzegorz Kowalczyk     -   z-ca  przewodniczącego
      3) Tomasz Klimek             -  sekretarz
      4) Wojciech Romanik        -  skarbnik

2.  Skład Komisji Rewizyjnej:
      1)   Janina Małkowska      -   przewodniczący
      2)  Leszek Pawelczyk       -   z-ca przewodniczącego
      3)  Teresa Kaczyńska       -   członek

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik 66,66 KB 88

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-21 13:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-21 13:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-11-21 13:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193