Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 48.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 17 086 466,22 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15 672 006,22 zł,

- dochody majątkowe – 1 414 460,00 zł,

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 17 108 962,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące  - 14 507 644,22 zł,

- wydatki majątkowe – 2 601 318,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 135,93 KB 47

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 08:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 08:22
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-12-16 08:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183