Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 10.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie utworzenia spółki przymusowej do zagospodarowania gruntów wspólnoty gruntowej wsi Czartoria
Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 roku (Dz. U Nr 28, poz. 169; z 1982 r. Nr 11 poz. 80; z 1990 r. Nr 34 poz. 198; z 1995 r. Nr 141 poz. 692; z 1998 r. Nr 106 poz.668; z 2000 r. Nr 120 poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  zarządzam co następuje :

§ 1. Tworzy się spółkę przymusową do zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Czartoria  o  nazwie  „Nadnarwie”

§ 2. Spółce wymienionej w § 1 nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wyznacza się organy spółki i ich skład osobowy jak niżej: 

    1. Skład Zarządu Spółki:

1) Stepnowski Aleksander  -   przewodniczący

2) Chojnowski Andrzej      -   z-ca  przewodniczącego

3) Jankowski Kazimierz     -  sekretarz

4) Przychodzień Jarosław   -  skarbnik

5) Łuba Kazimierz              -  członek

    2.  Skład Komisji Rewizyjnej:

1) Ciemniewicz Krzysztof    -   przewodniczący

 2)  Dąbkowska Bożena      -   z-ca przewodniczącego

 3)  Łuba  Jerzy                  -   członek

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 77,31 KB 68

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-16 13:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-16 13:21
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-04-16 13:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198