Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 16.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 15 876 779,09 zł, w tym:
- dochody bieżące – 14 645 173,09 zł,
- dochody majątkowe – 1 231 606,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16 899 275,09 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 13 906 521,09 zł,
- wydatki majątkowe – 2 992 754,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 355,87 KB 63

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-06-06 11:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-06-06 11:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-06-06 11:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187