Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 14.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907, poz. 1047), dalej zwanej „Pzp”, zarządzam co następuje:

§1. Powierzam wykonanie zadań zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego:

1) Pani Alicji Jadwidze Dobrowolskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miastkowie,

2) Pani Małgorzacie Struniewskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie,

tj. czynność dokonania opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 29 ustawy Pzp oraz czynność ustalenia wartości zamówienia w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo”, realizowanego przez Gminę Miastkowo w ramach działania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, POKL na lata 2007-2013.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-06-18 13:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-06-18 13:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 177