Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 23.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907, poz. 1047)), zarządzam co następuje:

§1. Powołuję komisję przetargową dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo”, zwaną dalej „komisją”, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do zbadania i oceny ofert, w składzie:

1)      Alicja Jadwiga Dobrowolska – Przewodnicząca Komisji,

2)      Małgorzata Struniewska – Z-ca Przewodniczącej Komisji,

3)      Sylwia Zysk – Sekretarz Komisji,

§2. Komisja pracuje w składzie 3-osobowym.

§3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19 października 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 47,87 KB 103

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-08-01 12:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-08-01 12:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-08-01 12:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 177