Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 29.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVI sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2014 r.;

2) uchwalenia Statutu Sołectwa Chojny – Naruszczki;

3) uchwalenia Statutu Sołectwa Czartoria;

4) uchwalenia Statutu Sołectwa Drogoszewo;

5) uchwalenia Statutu Sołectwa Gałkówka;

6) uchwalenia Statutu Sołectwa Kaliszki;

7) uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki Leśne;

8) uchwalenia Statutu Sołectwa Kraska;

9) uchwalenia Statutu Sołectwa Kuleszka;

10) uchwalenia Statutu Sołectwa Leopoldowo;

11) uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kiertany;

12) uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kurki;

13) uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo;

14) uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosiedliny;

15) uchwalenia Statutu Sołectwa Podosie;

16) uchwalenia Statutu Sołectwa Rybaki;

17) uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo;

18) uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo - Gozdy;

19) uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnowiec;

20) uchwalenia Statutu Sołectwa Sulki;

21) uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowo;

22) uchwalenia Statutu Sołectwa Zaruzie.

- stanowiące załączniki Nr 1 - 22 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Upoważniam  Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkty  2 - 16  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-09-19 12:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-09-19 12:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190