Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 24.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1024) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” - od dnia 1 września 2014 r. do dnia 10 września 2014 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół z terenu gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-09-19 14:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-09-19 14:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187