Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 31.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 października 2014 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.849, 951, 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072)   zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Janinę Cwalina – Sekretarza Gminy Miastkowo do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-09 15:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-09 15:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 178