Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 32.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 października 2014 r.
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego
Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum ul. Łomżyńska 10  w Miastkowie  do głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin. rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-09 15:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-09 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181