Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 33.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXVI sesji odbytej w dniu 30 września 2014 r.

1) uchwała Nr XXVI/160/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

 

2) uchwała Nr XXVI/161/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa  Chojny – Naruszczki
-   uchwała Nr XXVI/162/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czartoria
-   uchwała Nr XXVI/163/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drogoszewo
-   uchwała Nr XXVI/164/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałkówka
-   uchwała Nr XXVI/165/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaliszki
-   uchwała Nr XXVI/166/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki Leśne
-   uchwała Nr XXVI/167/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraska
-   uchwała Nr XXVI/168/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuleszka
-   uchwała Nr XXVI/169/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leopoldowo
-   uchwała Nr XXVI/170/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kiertany
-   uchwała Nr XXVI/171/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kurki
-   uchwała Nr XXVI/172/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo
-   uchwała Nr XXVI/173/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosiedliny
-   uchwała Nr XXVI/174/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podosie
-   uchwała Nr XXVI/175/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybaki
-   uchwała Nr XXVI/176/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo
-   uchwała Nr XXVI/177/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo - Gozdy
-   uchwała Nr XXVI/178/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnowiec
-   uchwała Nr XXVI/179/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulki
-   uchwała Nr XXVI/180/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowo
-   uchwała Nr XXVI/181/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaruzie

 – zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do nadzoru nad prawidłową działalnością sołectw według zasad określonych w statutach oraz przekazania uchwał sołtysom, Wojewodzie, Redakcji Dziennika Urzędowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem publikacji,
od wejścia w życie uchwał.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-09 15:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-09 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190