Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 40.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 17 480 675,77 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16 117 357,47zł,

- dochody majątkowe – 1 363 318,30 zł

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 18 047 171,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15 010 456,47 zł,

- wydatki majątkowe – 3 036 715,30 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
Zarządzenie z załącznikami 529,66 KB 32

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-31 14:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-31 14:59
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-10-31 15:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 97