Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 37.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 lit.b uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września  2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m, st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach  samorządowych zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r. następujące osoby:
1)    Marlena Cekała        - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastkowie
2)    Iwona Wiktorzak        - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miastkowie
3)    Agnieszka Bieńkowska    - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Miastkowie
4)    Karol Wojciech Bućko    - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Rydzewie.

§ 2. Ustalam zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej wyborów stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 31,11 KB 53

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-11-04 09:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-11-04 09:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-04 09:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 169